Powrót

Bezumowna reemisja programów

Co na to Sąd Najwyższy?

20 lipca 2020 roku zapadł wyrok Sądu Najwyższego, przesądzający trwający już latami spór co do uprawnień Organizacji Zbiorowego Zarządzania wobec przedsiębiorców, którzy reemitują programy bez uprzedniego zawarcia umowy.

Żądanie zapłaty trzykrotności wynagrodzenia zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją, a tym samym norma, z której taki obowiązek wynikał, została unieważniona. 

Czy OZZ może w takim wypadku żądać od operatora zapłaty dwukrotności wynagrodzenia należnego za reemisję programów? Czy takie żądanie będzie wymagało udowodnienia szkody? 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym Katarzyna Orzeł odsłania kulisy sprawy i rozwiewa wątpliwości w tym zakresie. 

Całość dostępna pod adresem: https://www.telko.in/operatorzy-kablowi-kontra-ozz-y-sytuacja-w-swietle-wyroku-sn-z-dnia-20-lipca-2020-r