Powrót

Konferencja KIKE 2022

Partnerzy kancelarii Brightspot – Katarzyna Orzeł oraz Maciej Jojczyk – wzięli udział w tegorocznej edycji konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, która odbyła się w dniach 19-21 września 2022 r.

Mecenas Katarzyna Orzeł prowadziła dwa panele pt.: „Prawo autorskie w usłudze telewizji – jak to działa” oraz „Hurtowy dostęp do sieci światłowodowej z uwzględnieniem sieci budowanych z POPC – analiza rynku”. Na panelach dyskutowano m.in. o tym jak w aktualnej rzeczywistości prawnej mały lub średni ISP może świadczyć usługi telewizji, a także na temat obecnej sytuacji rynku hurtowego dostępu do sieci światłowodowych.

Ponadto, mecenas Orzeł wzięła udział w panelu pt.: „Dobre praktyki w umowach z nadawcami – jak uniknąć pułapek i zawrzeć dobrą umowę” organizowanym wraz z Łukaszem Biedrońskim z Fundacji Nasza Wizja.