BAZA WIEDZY

Podsumowanie miesiąca w telekomunikacji – kwiecień

W dniu 6 kwietnia Prezydent Andrzej Duda powołał na stanowisko ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego - wcześniej sekretarza stanu i pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Powyższe oznacza, że powraca zlikwidowane w 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji, którego zadania i projekty przejęła od tego czasu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

SIDUSIS – czyli inwentaryzacji nigdy za wiele

W dniu 22 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czyli tzw. Megaustawy. Nowelizacja wprowadziła kolejny system inwentaryzacji danych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych – system SIDUSIS (System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego).

Podsumowanie miesiąca w telekomunikacji – marzec

W dniu 28 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021 - 2027. FERC jako następca Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, będzie podstawą dla przyszłych cyfrowych inwestycji.

Podsumowanie miesiąca w telekomunikacji – luty

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę w dniu 11 grudnia 2018 r. Dyrektywy 2019/1, mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE z 14.1.2019, L 11/26, dalej: „Dyrektywa”), w dniu 7 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, implementującej dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

ISP będą mieli pod górkę z KPO

Jednym z największych problemów w perspektywie partycypacji lokalnych operatorów w dystrybucji środków z dotacji, jest przyjęty przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozmiar obszarów konkursowych. Zgodnie z założeniami resortu cyfryzacji, Polska ma zostać podzielona na około 300 obszarów. Każdy z nich będzie przedmiotem odrębnego postępowania konkursowego a zwycięzca, będzie zobowiązany do pokrycia białych plam na całym obszarze.

Podsumowanie miesiąca w telekomunikacji – styczeń

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej UOKIK, Prezes UOKIK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie dotyczy stosowania przez T-Mobile Polska hasła: „1200 GB za darmo na rok”, z użyciem którego reklamowana jest promocyjna oferta na usługi Internetu mobilnego. Możliwość korzystania przez operatora z tego hasła została zakwestionowana ze względu na możliwość wprowadzenia konsumentów w błąd.