Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie zasad oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk Spółka komandytowa („Brightspot”) z siedzibą w Krakowie (31-103) przy ul. Zwierzynieckiej 17/3, e-mail: info@brightspot.pl, tel. 12 311 04 42.

Brightspot zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych. 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Brightspot zbiera i przetwarza dane osobowe:

  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Brightspot jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Brightspot, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Brightspot lub w których Brightspot uczestniczy oraz o działalności Brightspot, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.brightspot.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wykonywania umów zawieranych przez Brightspot z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Brightspot (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Brightspot (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Brightspot (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego z zakresu ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów (m.in. przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub okresy wskazane we właściwych przepisach regulujących wykonywanie zawodu adwokata i świadczenie usług prawnych).

W uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia właściwych roszczeń.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

W ramach określonego zakresu i celu przetwarzania Brightspot może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom współpracujących przy realizacji określonego zlecenia, tj. adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom, notariuszom, tłumaczom, a także podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi księgowe, informatyczne, a w ramach prowadzonych postępowań organom administracji publicznej, sądom, biegłym.

W przypadku powierzenia danych innym podmiotom, są one zobowiązane do zachowania poufności oraz do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Brak profilowania

Brightspot nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania danych. 

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie www.brightspot.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności. 

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptują Państwo Politykę prywatności. W przeciwnym razie, powinni Państwo zaprzestać z korzystania ze strony internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Brightspot jako administratorem danych.

Polityka cookies

Strona www.brightspot.pl (zwana dalej „Serwisem”) wykorzystuje tzw. pliki cookies. Poprzez korzystanie z Serwisu wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z poniższą polityką cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie plików cookies, mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej bądź zaprzestać korzystania z Serwisu.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to informacje podlegające zapisaniu na komputerze użytkownika (oraz innych urządzeniach mających połączenie z Internetem – takich jak tablety czy smartfony), które Serwis odczytuje każdorazowo w trakcie połączenia. Plik cookie składa się zazwyczaj z nazwy strony internetowej, z której pochodzi, wskazania okresu przechowywania oraz numeru.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz lepszego jego dopasowania do Państwa potrzeb. Wykorzystanie plików cookies może pomóc w przyspieszeniu użytkowania Serwisu.

Pliki cookies, mogą być wykorzystane do:

  • tworzenia statystyk dotyczących sposobów korzystania z Serwisu przez użytkowników;
  • utrzymywania otwartych sesji użytkowników Serwisu, celem zniesienia konieczności powtórnego logowania.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

  • Niezbędne – cookies istotne dla poprawnego działania Serwisu oraz zapisu wcześniej dokonanych czynności;
  • Bezpieczeństwa – cookies służące wykrywaniu nadużyć w procesach uwierzytelniania;
  • Performance – cookies dostarczające informacji o sposobie interakcji użytkownika z Serwisem, np. obejrzanych zasobach lub czasie użytkowania. Informacje zbierane są anonimowo;
  • Funkcjonalne – cookies umożliwiające zapamiętywanie określonych ustawień dokonanych przez użytkownika takich jak np. nazwa użytkownika, wybór języka lub oprawy graficznej.

W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookies?

Większość przeglądarek internetowych w ramach domyślnych ustawień akceptuje wykorzystywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników Serwisu. Użytkownik komputera (lub innego urządzenia) może w każdej chwili dokonać zmian w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Możliwe jest zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies, bądź też włączenie ostrzeżeń o każdorazowym przesłaniu pliku cookie do urządzenia. Informacje dotyczące właściwych funkcji oprogramowania są udostępnione Państwu w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz na stronach internetowych producentów oprogramowania.

Wyłączenie obsługi plików cookies, które są używane przez Serwis, może wpłynąć na użytkowanie serwisu, np. poprzez brak dostępu do części Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies nie ogranicza możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie.

W przypadku nie dokonania przez Państwa zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym oraz wykorzystywane przez Serwis, zgodnie z niniejszą polityką cookies.