Usługi
dla Telekomunikacji

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców telekomunikacyjnych w obszarach prawnych oraz biznesowych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w stałej obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (ISP) oraz podmiotów świadczących usługi międzyoperatorskie, rozumiemy potrzeby branży a do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, jednocześnie opierając się o bogate doświadczenie w tym obszarze.

Nasze usługi

Doradzamy w postępowaniach przetargowych na zakup usług telekomunikacyjnych oraz w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego, w szczególności tych dotyczących inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Reprezentujemy także operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach przed Prezesem UKE, Prezesem UOKiK, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, instytucjami wdrażającymi projektu unijne z zakresu innowacji i rozwiązań telekomunikacyjnych. Udzielamy porad w relacjach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Ponadto oferujemy:

 • Wycenę aktywów przedsiębiorstw telekomunikacyjnych
 • Audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego
 • Analizę ryzyk planowanych transakcji i inwestycji
 • Udział w negocjacjach warunków umów o dostęp telekomunikacyjny (m.in. LLU, BSA, dzierżawy włókien światłowodowych)
 • Reprezentację przed organami administracyjnymi oraz sądami
 • Sporządzanie umów zarówno z abonentami, jak i umów nie abonenckich.
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń praw

Materiały

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania poniższych materiałów. Przygotowaliśmy je z myślą o tym, aby udostępnić informacje na temat najczęściej pojawiających się wśród klientów wątpliwości, a jednocześnie przybliżyć specyfikę naszej działalności.

Poradnik praktyczny!

Konsolidacja przedsiębiorstw telekomunikacyjnych
Pobierz

Opracowanie

Warunki dostępu do słupów elektroenergetycznych
Pobierz

Doświadczenie

Zespół Brightspot posiada bogate doświadczenie w obsłudze rynku telekomunikacyjnego. Nasze działania nie kończą się na bieżącej obsłudze prawnej. Sporządzamy wyceny przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, przeprowadzamy audyty prawne sieci, pozyskujemy finansowanie na realizację projektów takich jak rozbudowa lub akwizycja sieci, przeprowadzamy kompleksowy proces sprzedaży sieci.

Poniżej przedstawiamy wybrany zakres naszych działań w ciągu ostatnich kilku lat:

 • Projekt wdrożenia RODO dla branży ISP – w ramach projektu opracowany został system umożliwiający małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym wdrożenia regulacji rozporządzenia RODO w ich organizacjach. W ramach projektu zrealizowaliśmy około 50 wdrożeń RODO dla ISP;
 • Wyceny Sieci – sporządziliśmy liczne wyceny sieci na potrzeby akwizycji, zgłoszeń do podatku od nieruchomości czy zabezpieczenia kredytu. Odbiorcą naszych usług są operatorzy, fundusze inwestycyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego;
 • Projekty pośrednictwa w sprzedaży sieci telekomunikacyjnych – zrealizowaliśmy wiele zleceń polegających na pozyskaniu klienta na konkretną sieć, wycenie sieci, przeprowadzeniu audytu, wyborze modelu transakcji pod kątem jej optymalności podatkowej, negocjacji ceny oraz umowy sprzedaży sieci;
 • Audyty sieci telekomunikacyjnych – przeprowadziliśmy dziesiątki audytów sieci w tym na potrzeby największych w kraju funduszy infrastrukturalnych;
 • Obsługa finansowania Projektów – zorganizowaliśmy dla naszych klientów dziesiątki milionów złotych na potrzeby rozbudowy sieci oraz zakupu sieci konkurencyjnych;
 • Bieżąca obsługa prawna – prowadzimy bieżącą obsługę kilkudziesięciu podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w tym w zakresie prawa telekomunikacyjnego, prawa korporacyjnego oraz prawa pracy;
 • Projekty informacyjne – aby lepiej wspierać naszych partnerów, dzielimy się również wiedzą. Do tradycji zespołu Brightspot należy opracowywanie i przekazywanie przedsiębiorcom informacji o najistotniejszych kwestiach dziejących się na rynku, czy to za pośrednictwem organizacji branżowych czy też przez samodzielne publikacje.

 

Nasi partnerzy:

Fundacja Nasza Wizja, Nexera, KIKE, Akademia Nasza Wizja