Agnieszka Płonka

Analityk Rynku

Angielski

strategia inwestycyjna
zarządzanie przedsiębiorstwem
restrukturyzacja finansowa i organizacyjna

 

Specjalista ds. Wyceny Aktywów

Posiada kilkuletnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu operacyjnym w obszarach nieruchomości, budownictwa kubaturowego oraz infrastrukturalnego. Ma za sobą przeprowadzenie kilkudziesięciu kompleksowych due diligence nieruchomości gruntowych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i największych deweloperów w Polsce. 

Brała aktywny udział oraz nadzorowała przygotowywanie i wdrażanie planów strategicznych i budżetów, przygotowywanie analiz i prognoz, monitorowaniu zagrożeń pod kątem oceny sytuacji finansowej i biznesowej oraz w realizacji projektów rozwojowych i inwestycyjnych. Była odpowiedzialna za procesy definiowania oraz implementacji strategii rozwoju firmy w obszarach produkt, sprzedaż, marketing. Nadzorowała realizację inwestycji deweloperskich począwszy od negocjacji umów zakupu gruntu, aż po uzyskanie PnU wybudowanych już inwestycji deweloperskich. Zarządzała projektami oraz poszukiwała nowych obszarów rozwoju, a także uczestniczyła w restrukturyzacji finansowej, organizacyjnej i personalnej. 

Nadzorowała realizację projektów B+R wdrażanych przez przedsiębiorstwo w obszarze optymalizacji procesów produkcyjnych pod kątem wydajności i zużycia energii, wprowadzenia nowych produktów do produkcji oraz częściowej zmiany profilu produkcji z wytwarzania półproduktów na produkt końcowy. W Greenfield Solutions Sp. z o.o. realizuje budowy dróg i placów tymczasowych z płyt kompozytowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużym zespołem.