Aleksandra Okas

Aplikant Radcowski

Angielski

obsługa prawna przedsiębiorców,
prawo danych osobowych,
prawo nowych technologii

 

Specjalista ds. Obsługi Prawnej Przedsiębiorców i Finansowania Projektów

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pracę magisterską z zakresu nowych technologii  w prawie cywilnym obroniła pod patronatem prof. Mariusza Załuckiego.

Odpowiedzialna m.in. za bieżącą obsługę spraw korporacyjnych, redagowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, przygotowywanie dla Klientów regulaminów wewnętrznych.

Posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych. Brała udział w licznych szkoleniach podnoszących kompetencje mediatorów. Od 2018 r. wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie. Od 2019 r. mediator Centrum Arbitrażu i mediacji w Rzeszowie.

Uczestniczka konferencji z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, prawa gospodarczego, cywilnego i ochrony danych osobowych.