David Kukułka

Aplikant Radcowski

Angielski, włoski

prawo gospodarcze
prawo zobowiązań
prawo międzynarodowe

 

Specjalista ds. Obsługi Prawnej Przedsiębiorców

Absolwent prawa w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracę magisterską z zakresu międzynarodowych kontraktów handlowych obronił pod patronatem prof. Bogusławy Gneli.

Zawodowo zajmuje się konstruowaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych oraz gospodarczych, rejestrowaniem spółek prawa handlowego oraz ich bieżącą obsługą prawną. Do zakresu jego kompetencji należy również wsparcie organizacyjne klientów w procesach inwestycyjnych oraz doraźna obsługa osób fizycznych w sprawach związanych z legalizacją pobytu na terenie kraju, a także ogólnym wsparciem prawnym cudzoziemców.

W ramach działalności studenckiej m.in. współautor Ordynacji Wyborczej oraz Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z 2019 roku. Uczestniczył w procesie wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w wyniku reformy szkolnictwa wyższego z 2018 roku w uczelni. W latach 2019 i 2020 brał udział w opiniowaniu bieżących zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz rozporządzeń do ustawy przed ich implementacją. 

Uczestnik konferencji międzynarodowych o tematyce praw człowieka, praw konsumenta oraz ruchu cudzoziemców w Europie, podczas których wygłaszał referaty naukowe w języku angielskim oraz włoskim. Od października 2018 r. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.