Filip Szczygieł

Aplikant Radcowski

Angielski, hiszpański, chiński

prawo gospodarcze
prawo karne
audyt prawny

 

Specjalista ds. Audytu i Obsługi Prawnej Przedsiębiorców

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską obronił w ramach seminarium z prawa karnego materialnego prowadzonego przez prof. dr. hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odpowiedzialny przede wszystkim za obsługę prawną przedsiębiorców poprzez sporządzanie opinii prawnych i analizę umów cywilnoprawnych i gospodarczych. Do jego kompetencji należy także obsługa osób fizycznych w sprawach procesowych, dotyczących prawa cywilnego oraz prawa karnego.

W ramach działalności studenckiej m.in. członek kół naukowych: Koła Naukowego Prawa Karnego i Koła Naukowego Prawa Sportowego. 

Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych organizowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności w konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa karnego dotyczących między innymi: prawa karnego wojskowego czy prawa karnego wykonawczego.