Katarzyna Sikora

Prawnik

Angielski

prawo nowych technologii,
prawo własności intelektualnej,
ochrona danych osobowych

 

Specjalista ds. Prawa Nowych Technologii i Prawa Danych Osobowych

Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań, prawem własności intelektualnej oraz prawem handlowym. 

Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego, działającej w ramach Instytutu Prawa Prywatnego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Rozprawę doktorską pt. Zastosowanie technologii biometrycznych w prawie spadkowym de lege lata, de lege ferenda, przygotowuje pod opieką prof. Mariusza Załuckiego. Tematem jej pracy doktorskiej jest: Zastosowanie technologii biometrycznych w prawie spadkowym de lege lata, de lege ferenda

Absolwentka Prawa w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Była także słuchaczką studiów podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego, organizowanych przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Posiada doświadczenie zarówno w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych, w tym sprawach korporacyjnych i handlowych, jak i klientów indywidualnych w szczególności w zakresie prawa zobowiązań.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i prawa spadkowego. W ramach ciągłego samorozwoju bierze czynny i bierny udział w konferencjach z zakresu szeroko pojętego prawa prywatnego.

Przeprowadza wdrożenia RODO w przedsiębiorstwach, a także kompleksowe szkolenia dot. ochrony danych osobowych.