Marcin Hejduk

Prawnik

angielski

prawo własności intelektualnej
prawo zamówień publicznych
prawo Internetu i nowych technologii

Specjalista ds. Obsługi Transakcji i Inwestycji

Doświadczenie zdobywał w krakowskiej kancelarii adwokackiej oraz jednostce sektora publicznego, w których zajmował się pomocą prawną świadczoną na rzecz podmiotów gospodarczych, jak również osób fizycznych, w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa zamówień publicznych. Ponadto współpracował z przedstawicielami branży kreatywnej i artystami, oferując doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej.

Współtworzy krakowski startup projektujący modularny kontroler MIDI do obsługi specjalistycznego oprogramowania muzycznego – syntezatorów w postaci wtyczek programowych VSTi.

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem transakcji inwestycyjnych, prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, prawa nowych technologii, w tym szeroko pojętego prawa internetowego.