Marta Heród

Radca Prawny

Angielski

prawo telekomunikacyjne,
prawo własności przemysłowej,
prawo autorskie

 

Specjalista ds. Prawa Telekomunikacyjnego

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej z zakresu udzielania licencji know-how na przykładzie umów franchisingu.

Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym oraz w prawie nowych technologii (TMT), prawie własności intelektualnej w tym w szczególności obrotem na tych prawach, e-commerce oraz prawem konkurencji.

Posiada doświadczenie w opracowywaniu umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, w negocjowaniu i opiniowaniu umów pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi międzyoperatorskie oraz w bieżącej obsłudze w zakresie wypełniania obowiązków na rynku regulowanym operatorów telekomunikacyjnych. Doradza także w postępowaniach administracyjnych, w szczególności przed Prezesem UKE i UOKiK, a także w postępowaniach egzekucyjnych.

Interesuje się zagadnieniami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym przeciwdziałaniem  stosowaniu polityk cenowych ograniczających konkurencję, takich jak dumping cenowy czy zmowa cenowa. Uczestniczka konferencji branżowych małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych (ISP).