Sylwia Klima

Prawnik

angielski, niemiecki

prawo cywilne
prawo gospodarcze
prawo własności intelektualnej

 

Specjalista ds. Obsługi Prawnej Przedsiębiorców

Studentka prawa w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Stypendystka z wyróżniającymi się ocenami.

Interesuję się przede wszystkim prawem cywilnym w zakresie prawa spadkowego, rzeczowego z szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, prawem autorskim i prawem własności intelektualnej, a także prawem karnym, w tym kryminologią i wiktymologią. Zawodowo odpowiedzialna za wsparcie przedsiębiorców w zakresie bieżącej obsługi prawnej, konstrukcją umów oraz sporządzaniem pism procesowych.

Członek Stowarzyszenia ELSA Kraków, uczestnik konkursów typu Moot Court z zakresu prawa cywilnego. Współorganizator wydarzenia „II Dzień Prawa i Psychologii” w ramach stowarzyszenia ELSA Kraków. Uczestniczka szkoleń z metodyki pracy prawnika oraz z zakresu psychologii sądowej organizowanych przez Centrum Psychologii Kryminalnej. Uczestniczka licznych webinarów i konferencji w ramach stowarzyszenie ELSA.