Wiktoria Burek

Prawnik

angielski

prawo autorskie,
prawo telekomunikacyjne,
prawo własności przemysłowej

Prawnik

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku prawo. Studia ukończyła z wyróżnieniem, broniąc pracy magisterskiej pt. „Fotografia jako przedmiot ochrony prawa autorskiego i prawne aspekty ochrony jej twórcy”. Obecna słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku prawo własności intelektualnej prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Prelegentka konferencji naukowych oraz autorka publikacji naukowych. W ramach działalności studenckiej współtworzyła Studenckie Koło Naukowe FollowUP jak również była aktywnym członkiem Studenckiej Poradni Prawnej przy Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Doświadczenie zdobywała w krakowskich kancelariach, Studenckiej Poradni Prawnej jak również Prokuraturze.

Interesuje się prawem własności intelektualnej – w szczególności prawem autorskim, prawem telekomunikacyjnym, prawem nowych technologii jak również ochroną praw konsumentów.