Powrót

Konsultacje społeczne co do obszarów białych plam NGA

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o trwających konsultacjach w zakresie wyznaczania białych NGA – poszczególnych punktów adresowych, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Białe plamy można zgłaszać od 11 listopada do 10 grudnia br. za pośrednictwem strony https://internet.gov.pl/.

Konsultacje mają na celu zidentyfikowanie i ustalenie obszarów, na których nie ma i w ciągu najbliższych lat nie jest planowane powstanie infrastruktury NGA na zasadach rynkowych. Informacje, które zostaną pozyskane w ich toku zostaną wykorzystane do stworzenia listy białych punktów NGA, które posłużą do planowania przyszłych inwestycji finansowanych ze środków publicznych. Ostatnia „lista białych plam” umożliwiła m.in. do wyznaczenia poszczególnych punktów adresowych w programach pomocowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Fundusze Europejskich na Rozwój Cyfrowy, gdzie w ramach komponentu „Transformacja cyfrowa” zaplanowano zapewnienie bardzo szybkiego Internetu na obszarach wykluczonych i likwidacja białych plam.

Po raz pierwszy jako narzędzie do przeprowadzenia konsultacji został wykorzystany system SIDUSIS. Dane, które nie zostaną zgłoszone do systemu do 10 grudnia, bądź będą zgłaszane w inny sposób nie zostaną uwzględnione w przyszłych inwestycjach, dlatego też warto poświęcić chwilę na wskazanie obszarów, w których widoczne jest zapotrzebowanie na usługi dostępu do szybkiego Internetu. Jest to jednocześnie dobry moment, na zweryfikowanie czy na obszarach, które dotychczas traktowane były jako białe plamy nie powstała już nowa infrastruktura telekomunikacyjna, co za tym idzie, czy ewentualnie planowane na tych obszarach inwestycje publiczne nie będą prowadzić do sytuacji zdublowania infrastruktury.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach!