Powrót

O czym przedsiębiorcy telekomunikacyjni chcą rozmawiać z Ministrem Cyfryzacji? Podsumowanie konsultacji z 22 grudnia 2023 r.

W dniu 22 grudnia 2023 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyły się konsultacje społeczne, w których wzięło udział ponad 300 zainteresowanych instytucji, reprezentujących kluczowe dla polskiej gospodarki branże, w tym również przedstawiciele rynku telekomunikacyjnego.

Środowisko telekomunikacyjne zabrało głos przede wszystkim w kwestii wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, rekomendując również stworzenie grup roboczych wspierających proces legislacyjny i przekazujących stanowiska operatorów w zakresie projektowanej regulacji. Postulowano w szczególności aby Prawo Komunikacji Elektronicznej nie zawierało regulacji wykraczających poza zakres EKŁE. Nieobce pozostawały również tematy wdrożenia innych aktów prawa europejskiego, w tym przede wszystkim dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym czy aktu o usługach na rynku cyfrowym.

Kolejnym problemem, na który licznie wskazywało środowisko telekomunikacyjne jest brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych w prowadzonej przez nich działalności, z naciskiem na brak równych uprawnień w stosunku do dużych operatorów. Podniesiona została również kwestia programów pomocowych na budowę sieci (w szczególności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy) oraz sposobu konstruowania zasad dystrybucji środków w przyszłości, który umożliwi partycypację w dofinansowaniach również przez małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Telkomy podniosły również kwestię konieczności wsparcia dialogu, który pozwoli na wypracowanie zasad ochrony konsumentów w sektorze telekomunikacyjnym. Ponadto, pojawiły się liczne pytania o przyszłość AI na polskim rynku oraz konieczności zapewnienia skutecznej ochrony przed ewentualnymi jej nadużyciami. Mocno wybrzmiała również kwestia cyberbezpieczeństwa jak również wypracowania zasad tzw. cyberhigieny.

Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji było bardzo owocne i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a podczas obrad podniesione zostały kwestie kluczowe dla przyszłości cyfrowego rozwoju. Ministerstwo zapowiedziało, że podobne konsultacje prowadzone będą cyklicznie – co najmniej dwa razy w roku. Zasygnalizowano również plany prowadzenia spotkań branżowych. Ponadto, Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawił plany działania na najbliższe klika tygodni – uwzględniając w szczególności powrót do rozmów nad ustawą Prawo Komunikacji Elektronicznej oraz prac podejmowanych w związku z wdrożeniem unijnego aktu o usługach cyfrowych. Jako jedne z głównych obszarów pracy ministerstwa wskazywał również na konieczność walki z dezinformacją, edukację cyfrową, rozbudowanie grup roboczych czy powołanie nowych komórek w zakresie badań i innowacji.