Powrót

Zgłaszanie uwag do inicjatywy: „Energia odnawialna – sprawozdanie w sprawie otwarcia systemów wsparcia”

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania uwag objętych inicjatywą pt. „Energia odnawialna – sprawozdanie w sprawie otwarcia systemów wsparcia”. Projekt obejmować będzie szereg konsultacji oraz opinii, a ich celem będzie ustalenie, czy oraz w jakim stopniu państwa członkowskie wdrażają art. 5 dyrektywy (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup zainteresowanych, w szczegó

lności do producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, rządów państw członkowskich oraz, do operatorów systemów przesyłowych.

Zachęcamy do kierowania uwag. Temat jest ważny gdyż branża OZE w Polsce wziąć napotyka na wiele blokad prawnych. Działajmy razem aby je usunąć i umożliwić prowadzenie inwestycji OZE.

Więcej informacji o zaproszeniu do zgłaszania uwag znajdą Państwo pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13829-Renewable-energy-report-on-the-opening-up-of-support-schemes_en

UE grafika post