Powrót

GOP: Kolejna wycena aktywów

Za nami kolejna wycena sieci telekomunikacyjnej z obszaru GOP. Sporządziliśmy wycenę sieci poprzedzoną jej kompleksową inwentaryzacją. W wyniku dogłębnej analizy udokumentowaliśmy długość sieci na poziomie ponad 300 km o wartości nieco poniżej 12 mln PLN. 

Wycena została sporządzona z wykorzystaniem uśrednienia wartości dochodowej (DCF) oraz odtworzeniowej. Koszt odtworzeniowy każdego kilometra został ustalony w oparciu o naszą bazę ponad 150 projektów z branży.