Powrót

Opcja wyjścia z biznesu dla lokalnych ISP jest często bardzo atrakcyjna

Partnerzy Brightspot Legal, mecenas Maciej Jojczyk wraz z mecenas Katarzyną Orzeł, w kwietniu tego roku wzięli udział w lokalnym zjeździe Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT). Na miejscu zostali poproszeni o wygłoszenie kilku prelekcji, a mec. Jojczyk udzielił również wywiadu dla portalu TELKO.in.

Podczas wspomnianej rozmowy poruszono problematykę m.in powiększającego się ruchu w obszarze fuzji i przejęć w segmencie małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych oraz sposobów w jakie fundusze inwestycyjne planują swoje wejścia w telekomunikację tj. szukając firm już istniejących lub czekając na uruchomienie kolejnych funduszy unijnych.

Zapraszamy do lektury pod linkiem: https://www.telko.in/opcja-wyjscia-z-biznesu-dla-lokalnych-isp-jest-czesto-bardzo-atrakcyjna,1