Agnieszka Bieleń

Radca Prawny

Angielski

prawo kapitałowe
prawo korporacyjne
prawo gospodarcze

 

Specjalista ds. Obsługi Transakcji i Inwestycji

Jej zainteresowania koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem korporacyjnym, bieżącą obsługą prawną spółek, ale również  prawem zobowiązań.

Agnieszka jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską poświęconą praktycznemu zastosowaniu metod polubownego rozwiązywania sporów w postępowaniu sądowo -administracyjnym obroniła z wynikiem bardzo dobrym. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną egzaminem radcowskim i uzyskaniem tytułu zawodowego. Ukończyła także Szkołę Prawa Słowackiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk.

Zawodowo zajmuje się doradztwem w sprawach korporacyjnych i handlowych oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek kapitałowych. Udziela potrzebnego Klientom wsparcia na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, pomagając m.in. przy jego zawiązywaniu, rejestracji, a także przeprowadzaniu procesu zmiany formy prawnej prowadzonej działalności (merger & acquisition). Świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie przeprowadzania procesów due dilligence, przygotowywania umów inwestycyjnych wraz z niezbędną dokumentacją. 

Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego.