Gabriela Wolsza

Aplikant Radcowski

Angielski

prawo autorskie
prawo telekomunikacyjne
prawo własności przemysłowej

 

Specjalista ds. Audytu i Prawa Własności Intelektualnej

Jej zainteresowania koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań, prawem autorskim oraz prawem konkurencji.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską, przygotowaną w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, dotyczącą stopnia harmonizacji prawa autorskiego w Unii Europejskiej obroniła z wynikiem bardzo dobrym. Odbyła praktyki zawodowe w krakowskiej delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie studentka studiów licencjackich na kierunku prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Zajmuje się zarówno w bieżącą obsługą spółek, w tym w sprawach korporacyjnych i handlowych, jak i klientów indywidualnych,
w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej. Posiada także doświadczenie w legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w RP.

Uczestniczka warsztatów poświęconych sporządzaniu umów z zakresu prawa własności intelektualnej organizowanych przez Akademię Kontraktów w Prawie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz licznych konferencji poświęconych ochronie praw konsumentów.