Jan Dutka

Aplikant Radcowski

angielski, rosyjski

prawo zobowiązań,
prawo zamówień publicznych,
prawo autorskie

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Instytutu Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych dotyczącą partycypacji społecznej w procesie stanowienia prawa miejscowego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań, prawie zamówień publicznych oraz prawie administracyjnym.

Doświadczenie zdobywał w renomowanych krakowskich kancelariach, a także w jednostce sektora finansów publicznych. Zajmował się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w tym w procesach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Odpowiedzialny za proces przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.