BAZA WIEDZY

Pożyczka konwertowana jako forma inwestowania i skutki podatkowe w tym zakresie

Pożyczka konwertowana (ang. convertible debt) jest obecnie jedną z najbardziej popularnych form finansowania dłużnego spółek na wczesnym etapie rozwoju - tzw. start-upów. Swoją popularność zyskała głównie dzięki temu, że stała się rozwiązaniem problemu wyceny młodych spółek, zmniejszając tym samym ryzyko inwestycyjne, a jednocześnie umożliwiając start-upom wejście na rynek.

Zabezpieczenie zaangażowania założycieli oraz inwestorów w rozwój startupu

W procesie rozwoju startupu, role założycieli i inwestorów diametralnie się różnią. Najczęściej aktywność inwestorów ogranicza się do zapewnienia finansowania spółce i nadzorowania realizacji założonych celów oraz prawidłowego wydatkowania środków. Założyciele przeważnie pozostają odpowiedzialni za działalność operacyjną, zarządzanie spółką czy końcową realizację projektu.