BAZA WIEDZY

Najem nieruchomości z instalacją fotowoltaiczną. Korzystna zmiana dla wynajmujących

W dniu 1 lutego 2023 r. doszło do zmiany wyjątkowo niekorzystnej dla wynajmujących Indywidualnej Interpretacji Podatkowej, która nakazywała wynajmującym płacenie podatku akcyzowego w związku ze sprzedażą energii elektrycznej, jeśli w wynajmowanym lokalu prąd pochodził z instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie jednak z najnowszą interpretacją Szefa Krajowej Izby Skarbowej, na wynajmującym będzie ciążył obowiązek zapłaty tego podatku w związku ze zużyciem energii elektrycznej, a nie w związku z jej sprzedażą.

Zmiany w planowaniu przestrzennym. Co czeka deweloperów OZE?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinna wejść w życie w pierwszym kwartale 2023 roku. Projekt przewiduje zmiany, które mają usprawnić i ujednolicić procedury planistyczne, co powinno ułatwić realizację inwestycji w OZE.

Jak wybudować farmę fotowoltaiczną?

Unia Europejska prowadzi politykę klimatyczną mającą na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., czego wyrazem jest nowa strategia rozwoju – Europejski Zielony Ład. Aby sprostać wyzwaniom, które realizacja założeń zielonej transformacji stawia przed państwami członkowskimi niezbędne są jednak znaczne inwestycje zarówno ze strony Unii Europejskiej jak i krajowego sektora publicznego wraz z zaangażowaniem sektora prywatnego